GYMNASTIKA – specializace PROSTNÁ

GYMNASTIKA – specializace PROSTNÁ


Nový sportovní kroužek na oddělení Sport a cizí jazyky :

Od 1.2.2018 vzniká nový kroužek – GYMNASTIKA-specializace PROSTNÁ.  Místo : malá tělocvična ZŠ 5.května. Doba : sobota 9,30- 11,30 hod. Školné na 2.pololetí : 500,-Kč.

Přihlášky a další informace předá vedoucí zú  Ing.Luboš Durčianský , tel. 608 854 887

No Comments

Comments are closed.Enter Google username or id to start! Example: 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow