Kdo si hraje nezlobí

Kdo si hraje nezlobí

 

V sobotu 2. června proběhne v parku u Hudebního altánu dětský den. Těšíme se na Vaši návštěvu.
plakat_kdo_si_hraje_2018Na akcích Střediska volného času Rožnov p.R. jsou pořizovány fotografie a videomateriál výhradně za účelem prezentace naší organizace. Při nesouhlasu se zveřejňováním uvedeného materiálu, kde se objevuje vaše osoba, nebo člen rodiny, se obraťte na vedoucího této akce, nebo na vedení Střediska volného času Rožnov p.R. Máte právo, aby tento materiál byl vymazán.

Mgr. Martin Navařík
ředitel 

No Comments

Comments are closed.Enter Google username or id to start! Example: 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow