Rožnovská olympiáda dětí a mládeže 2018

Rožnovská olympiáda dětí a mládeže 2018

 

Zveme Vás na Rožnovskou olympiáda dětí a mládeže, která se uskuteční 14. – 15. června 2018. Další podrobnosti naleznete v přiloženém plakátu.
Na akcích Střediska volného času Rožnov p.R. jsou pořizovány fotografie a videomateriál výhradně za účelem prezentace naší organizace. Při nesouhlasu se zveřejňováním uvedeného materiálu, kde se objevuje vaše osoba, nebo člen rodiny, se obraťte na vedoucího této akce, nebo na vedení Střediska volného času Rožnov p.R. Máte právo, aby tento materiál byl vymazán.

Mgr. Martin Navařík
ředitel 

 

No Comments

Comments are closed.Enter Google username or id to start! Example: 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow