Author Archives

  Zveme Vás na T-Mobile běh, který se uskuteční 16.9.2020 v Rožnově p.R. Info v PDF pro dětský běh...

T-Mobile běh 2020

  Zveme Vás na T-Mobile běh, který se uskuteční 16.9.2020 v Rožnově p.R. Info v PDF pro dětský běh...

  Rodiče pozor. Na začátku každého táboru musí Vaše dítě přinést ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI. Bez něj nebude puštěno...

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti na tábory

  Rodiče pozor. Na začátku každého táboru musí Vaše dítě přinést ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI. Bez něj nebude puštěno...

  Vážení rodiče, 24.6. ve 20:00 hodin, spustíme přihlašování do ZÚ. Nezapomeňte se včas přihlásit do vašeho oblíbeného kroužku....

Blíží se termín přihlašování do kroužku

  Vážení rodiče, 24.6. ve 20:00 hodin, spustíme přihlašování do ZÚ. Nezapomeňte se včas přihlásit do vašeho oblíbeného kroužku....

Skip to content


Enter Google username or id to start! Example: 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow