Důležité upozornění k k epidemiologické situaci

Důležité upozornění k k epidemiologické situaci

 

Vážení rodiče, vzhledem k epidemiologické situaci a doporučení ministerstva zdravotnicví a krajské hygieny Vás vyzývám, abyste neposílali děti do kroužků a na aktivity v SVČ Rožnov p.R., pokud jste se v poslední době vrátili z Itálie a jiných rizikových oblastí. Uvedené nařízení se již opírá o zákon a pokud ho porušíte, tak jednáte protiprávně. Zaměstnanci SVČ Rožnov budou dbát u dětí na zvýšenou hygienu, bude se v prostorách výuky více větrat a prostory SVČ budou dezinfikovány ve vyšší míře, než obvykle. Pokud bude v průběhu kroužku zjištěno, že dítě přicestovalo z rizikové oblasti, tak bude okamžitě posláno domů. Berte prosím výše uvedené vážně. Děkuji Vám za spolupráci.

Mgr. Martin Navařík
ředitel SVČ Rožnov p.R.

No Comments

Comments are closed.

Skip to content