Informace – kroužky SVČ od 25.5.

Informace – kroužky SVČ od 25.5.

 

Vážení rodiče, 

od pondělí 25.5.2020 bude otevřena poslední vlna kroužků a jejich konání bude prodlouženo do konce června (každoročně je činnost ukončena již v květnu). V těchto případech se úplata za školné vracet nebude. Bohužel z různých důvodů nebude možné otevřít všechny kroužky. Dle stanoviska MŠMT na vrácení úplaty není právní nárok, nicméně my jsme se rozhodli, že účastníci neotevřených kroužků si budou moci zažádat o vrácení poměrné částky zaplacených peněz. Podrobnější informace a možnosti včetně žádosti o vratku vám zašleme na začátku června a budou k dispozici na webových stránkách SVČ.

V první příloze posíláme důležité informace, a proto prosíme o důkladné prostudování. 

Další přílohou je čestné prohlášení. Bez tohoto prohlášení nebude dítě přijato do kroužku. 

A poslední přílohou je seznam kroužků, které se otevřou od 25.5.2020. 

Děkujeme za trpělivost.
Tým SVČ

INFORMACE PRO RODIČE KE STAŽENÍ ZDE
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE STAŽENÍ ZDE

No Comments

Comments are closed.

Skip to content