Informace pro rodiče – znovuotevření SVČ

Informace pro rodiče – znovuotevření SVČ

 

Vážení rodiče, 

od pondělí 11.5.2020 bude postupně v SVČ obnovena činnost  zájmových útvarů a jejich konání bude prodlouženo do konce června (každoročně je činnost ukončena již v květnu). V těchto případech se úplata za školné vracet nebude. Bohužel z různých důvodů nebude možné otevřít všechny kroužky. Dle stanoviska MŠMT na vrácení úplaty není právní nárok, nicméně my jsme se rozhodli, že účastníci neotevřených kroužků si budou moci zažádat o vrácení poměrné částky zaplacených peněz. Podrobnější informace a možnosti včetně žádosti o vratku vám zašleme na začátku června a budou k dispozici na webových stránkách SVČ.

V první příloze posíláme důležité informace, a proto prosíme o důkladné prostudování. 

Další přílohou je čestné prohlášení. Bez tohoto prohlášení nebude dítě přijato do kroužku. 

A poslední přílohou je seznam kroužků, které se otevřou od 11.5.2020. 

Pokud jste v tomto seznamu nenašli ten svůj, je možné, že bude otevřený až od 25.5.2020. Některé kroužky nemůžeme z technických a provozních důvodů otevřít do konce školního roku 2019/2020. O dalším průběhu Vás budeme informovat. 

Děkujeme za trpělivost.
Tým SVČ

INFORMACE PRO RODIČE KE STAŽENÍ ZDE
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE STAŽENÍ ZDE

No Comments

Comments are closed.

Skip to content


Enter Google username or id to start! Example: 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow