Informace pro rodiče – znovuotevření SVČ

Informace pro rodiče – znovuotevření SVČ

 

Vážení rodiče, 

od pondělí 11.5.2020 bude postupně v SVČ obnovena činnost  zájmových útvarů a jejich konání bude prodlouženo do konce června (každoročně je činnost ukončena již v květnu). V těchto případech se úplata za školné vracet nebude. Bohužel z různých důvodů nebude možné otevřít všechny kroužky. Dle stanoviska MŠMT na vrácení úplaty není právní nárok, nicméně my jsme se rozhodli, že účastníci neotevřených kroužků si budou moci zažádat o vrácení poměrné částky zaplacených peněz. Podrobnější informace a možnosti včetně žádosti o vratku vám zašleme na začátku června a budou k dispozici na webových stránkách SVČ.

V první příloze posíláme důležité informace, a proto prosíme o důkladné prostudování. 

Další přílohou je čestné prohlášení. Bez tohoto prohlášení nebude dítě přijato do kroužku. 

A poslední přílohou je seznam kroužků, které se otevřou od 11.5.2020. 

Pokud jste v tomto seznamu nenašli ten svůj, je možné, že bude otevřený až od 25.5.2020. Některé kroužky nemůžeme z technických a provozních důvodů otevřít do konce školního roku 2019/2020. O dalším průběhu Vás budeme informovat. 

Děkujeme za trpělivost.
Tým SVČ

INFORMACE PRO RODIČE KE STAŽENÍ ZDE
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE STAŽENÍ ZDE

No Comments

Comments are closed.

Skip to content