ROŽNOVSKÝ PARLAMENT

Co je ROZMENT ?

Z historie

První zasedání RP proběhlo již ve středu 19.11.2003. V době jeho vzniku se schůzky konaly na Městském úřadě v Rožnově p.R. a parlament vedla bývalá místostarostka Mgr. Libuše Rousová.

11.4.2005 přešla činnost RP pod záštitu Střediska volného času, kde funguje dodnes.

Zástupci základních a středních rožnovských škol se scházejí jednou měsíčně na pravidelných zasedáních Rožnovského parlamentu. Hlavním cílem je naučit členy vystupovat, komunikovat a prezentovat svou práci nejen mezi sebou, ale také při jednání s veřejností, zástupci jiných organizací či města. Snaží se přispět svými názory, návrhy a připomínkami k ovlivňování dění v Rožnově a okolí, jelikož mají na problémy jiný pohled než dospělí. Je důležité, aby zástupci mládeže pochopili, že jim média nejsou tak vzdálená, jak se na první pohled může zdát, a že i oni mají možnost přispívat svými články do regionálního tisku.

Jak se dostat do Rožnovského parlamentu

Každý školní rok se volí noví zástupci do parlamentu ze středních a základních škol z Rožnova p.R. Zvolení členové zde mají mandát na 1 školní rok. Volby si organizuje každá škola sama podle svých vlastních možností a schopností. Za školu mohou být nominováni dva zástupci a jeden „nadlimitní“ člen, tzv. „čekatel“. Čekatel se účastní zasedání, akcí, kulatých stolů, nemůže se však účastnit hlasování.

Při práci je nutné někdy pracovat v menších skupinkách, proto se zavedly dvě sekce dle věku členů:

–   Žákovská sekce – členové do 14 let.

–  Studentská sekce – členové nad 14 let (žák II.stupně ZŠ, který přesáhl věk 14 let, má možnost volby, ve které sekci bude   pracovat).

Skip to content


Enter Google username or id to start! Example: 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow