ROŽNOVSKÝ PARLAMENT

Co je ROZMENT ?

Z historie

První zasedání RP proběhlo již ve středu 19.11.2003. V době jeho vzniku se schůzky konaly na Městském úřadě v Rožnově p.R. a parlament vedla bývalá místostarostka Mgr. Libuše Rousová.

11.4.2005 přešla činnost RP pod záštitu Střediska volného času, kde funguje dodnes.

Zástupci základních a středních rožnovských škol se scházejí jednou měsíčně na pravidelných zasedáních Rožnovského parlamentu. Hlavním cílem je naučit členy vystupovat, komunikovat a prezentovat svou práci nejen mezi sebou, ale také při jednání s veřejností, zástupci jiných organizací či města. Snaží se přispět svými názory, návrhy a připomínkami k ovlivňování dění v Rožnově a okolí, jelikož mají na problémy jiný pohled než dospělí. Je důležité, aby zástupci mládeže pochopili, že jim média nejsou tak vzdálená, jak se na první pohled může zdát, a že i oni mají možnost přispívat svými články do regionálního tisku.

Jak se dostat do Rožnovského parlamentu

Každý školní rok se volí noví zástupci do parlamentu ze středních a základních škol z Rožnova p.R. Zvolení členové zde mají mandát na 1 školní rok. Volby si organizuje každá škola sama podle svých vlastních možností a schopností. Za školu mohou být nominováni dva zástupci a jeden „nadlimitní“ člen, tzv. „čekatel“. Čekatel se účastní zasedání, akcí, kulatých stolů, nemůže se však účastnit hlasování.

Při práci je nutné někdy pracovat v menších skupinkách, proto se zavedly dvě sekce dle věku členů:

–   Žákovská sekce – členové do 14 let.

–  Studentská sekce – členové nad 14 let (žák II.stupně ZŠ, který přesáhl věk 14 let, má možnost volby, ve které sekci bude   pracovat).

Skip to content