Vystoupení souborů

Heart2Beat + Static Breakers – naše vystoupení (prezentace činnosti tanečních souborů), skupin si můžete objednat. Vystupujeme na různých akcích – plesy, firemní akce a další. Vystoupení je přizpůsobeno typu akce.

Podskaláček – domluva minimálně měsíc předem.

Skip to content


Enter Google username or id to start! Example: 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow