Od pondělí 10.5.2021 se znovu otevřela většina našich kroužků, další budou následovat ihned, jak to
epidemiologická situace a vládní nařízení dovolí. Již nyní ale víme, že malý počet kroužků nebude možné do
konce školního roku otevřít, v těchto případech vám školné za neuskutečněné lekce zašleme co nejdříve.
Ostatní poměrné vratky školného budou zasílány v červnu/červenci. Není potřeba podávat žádnou žádost,
peníze budou zaslány na účet, ze kterého platba přišla.
Jestliže jste zatím školné nezaplatili, bude vám v nejbližších dnech zaslán předpis k platbě v poměrné výši.
Prosíme o úhradu v co nejkratším termínu, nezaplacené školné povedeme až do data úhrady jako pohledávku.
Děkujeme za pochopení.

Skip to content