Dokumenty

Dokumenty

VNITŘNÍ ŘÁD SVČ ROŽNOV P. R.

POKYNY K PLATBÁM ŠKOLNÉHO

MOŽNOST SLEVY NA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ – INFO

ŽÁDOST O SLEVU PŘI ÚČASTI MINIMÁLNĚ NA TŘECH KROUŽCÍCH

ŽÁDOST O SLEVU ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (SOCIÁLNÍ SLEVA)

ŽÁDOST O VRÁCENÍ ŠKOLNÉHO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

KONCEPCE ROZVOJE SVČ ROŽNOV P.R. 2019 – 2025

KONCEPCE SVČ 2030+ aktualizace 2024 

Rozpočet organizace

Schválený rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtů na období let 2025 až 2026 SVČ Rožnov p.R

Výroční zprávy

Výroční zpráva Střediska volného času Rožnov p.R., příspěvková organizace za školní rok 2022/2023

Výroční zpráva Střediska volného času Rožnov p.R., příspěvková organizace za školní rok 2021/2022

Výroční zpráva Střediska volného času Rožnov p.R., příspěvková organizace za školní rok 2020/2021

Výroční zpráva Střediska volného času Rožnov p.R., příspěvková organizace za školní rok 2019/2020

Výroční zpráva Střediska volného času Rožnov p.R., příspěvková organizace za školní rok 2018/2019

Skip to content