Dokumenty

Dokumenty

DAROVACÍ SMLOUVA

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

NABÍDKA KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

MOŽNOST SLEVY NA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ – INFO

ŽÁDOST O SLEVU ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŽÁDOST O VRÁCENÍ ŠKOLNÉHO

POKYNY K PLATBÁM ŠKOLNÉHO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

KONCEPCE ROZVOJE SVČ ROŽNOV P.R. 2019 – 2025

Rozpočet organizace

Schválený rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtů na období let 2023 až 2024 SVČ Rožnov p.R

Výroční zprávy

Výroční zpráva Střediska volného času Rožnov p.R., příspěvková organizace za školní rok 2020/2021

Výroční zpráva Střediska volného času Rožnov p.R., příspěvková organizace za školní rok 2019/2020

Výroční zpráva Střediska volného času Rožnov p.R., příspěvková organizace za školní rok 2018/2019

Skip to content