Šablony pro SVČ

Středisko volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace se zapojilo do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP JAK (Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I), a po procesu hodnocení a schválení získalo částku 3 080 935,00 Kč.
Projekt má název Šablony OP JAK v SVČ Rožnov p. R. a registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0001875.

Realizace začala 1. 6. 2022 a projekt potrvá do 31. 5. 2025.

Cílem tohoto projektu je prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání.

Finanční podpora, kterou škola získala, bude směřovat na vzdělávání pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání, spolupráci pracovníků ve vzdělávání a odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SVČ.

Skip to content