Šablony pro SVČ

Středisko volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace se zapojilo do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha), a po procesu hodnocení a schválení získalo částku 2 277 032,00 Kč.
Projekt má název Šablony v SVČ Rožnov p. R. a registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009821.

Realizace začala 1. 9. 2018 a projekt potrvá do 31. 8. 2020.

Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Středisko volného času získalo finanční podporu EU na školního asistenta – personální podporu SVČ, což umožní poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem, dále bude z projektu financováno další vzdělávání pedagogických pracovníků (jazykové dovednosti a osobnostně sociální rozvoj), proběhne sdílení zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemných návštěv, bude zřízen klub pro účastníky SVČ (komunikace v cizím jazyce), bude podpořeno využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání a prostřednictvím vedené supervize budou podpořeni pedagogové SVČ ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí a žáků.

Skip to content