Pravidla a doporučení MZČR aktuální od 3.1. 2022 vztahující se k volnočasovým aktivitám

U dětských kroužků s platností od tohoto týdne nebudeme vyžadovat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Ve všech krajích mohou být otevřeny volnočasové aktivity pro děti (do 18 let), za dodržení následujících podmínek: Kapacita je omezena na 100 osob uvnitř i venku. Při vstupu můžete být požádáni o sdělení identifikačních (jméno, příjmení) a kontaktních (telefonní číslo) údajů, z důvodu případného epidemiologického šetření. Zakázána je účast osobám s příznaky onemocnění covid-19.Při účasti 20 a více osob s výjimkou dětí mladších 12 let je vyžadováno doložení jedné z podmínek prokázání bezinfekčnosti, to pouze certifikátem o očkování, potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 ne starším než 180 dní. PCR testy jsou uznávány pouze ve výjimečných případech. Jako např. u dětí mladších 18ti let. Pořadatel je oprávněn splnění těchto podmínek kontrolovat a neumožnit osobě účast. Podmínky O-N-(T) neplatí v případě, kdy se aktivit účastní pouze děti či žáci z jedné školy (včetně jejích dozoru) nebo jedná-li se o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu. V případě více denní účasti se výše uvedené podmínky účasti vztahují ke dni nástupu a opětovně se dokládají každých 7 dní. Při zjištění pozitivního výsledku testu smí organizátor osobu oddělit od zbytku skupiny. Osoby starší 18 let musí okamžitě opustit akci a v případě osob mladších 18 let budou ihned kontaktováni jejich zákonní zástupci.

Skip to content