Informace pro rodiče a žáky ZŠ Pod skalkou, ZŠ Sedmikráska a SVČ pro vstup do objektů.

Od 1. 9. do 31. 10. 2022 bude umožněn bezpečný vstup do areálu školy/SVČ brankami přes hřiště Dany Zátopkové. Ráno budou obě branky otevřeny od 7.00 do 8.15 hodin (viz nákres v mapce). Odpolední odchod z areálu školy/SVČ bude umožněn přes branku u budovy ZŠ Sedmikráska v čase 12.00 – 16.00 hodin.

Prosíme rodiče, kteří přivážejí své děti do školy autem, aby využili přilehlá parkoviště v okolí škol, například supermarket Penny, ul. Hradišťko, ul. Letenská (poliklinika), případně Brillovka. Na ulici Bezručova není z důvodu stavebních prací zastavení či stání možné.  

Děkujeme za trpělivost a pochopení.

Skip to content