Kroužky

Připravujeme pro Vás novou nabídku. Online přihlašování na kroužky 2020/21
bude spuštěno 24.6.2020  ve 20.00 hod.

NABÍZÍME KROUŽKY PRO VŠECHNY VĚKOVÉ SKUPINY. JSOU ROZDĚLENY DO NĚKOLIKA ZÁJMOVÝCH OKRUHŮ.

Skip to content


Enter Google username or id to start! Example: 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow